CC 3.0

Освен ако не е изрично отбелязано в даден постинг друго, публикациите и публикуваните рамките на блога снимки могат да бъдат разпространявани съгласно договора Creative Commons by-nc-sa 3.0:

Creative Commons 3.0 на български език.

Този лиценз не се отнася за файлове вън от блога – в други части на сайта или сървъра.