Сигурност на WordPress

Презентацията ми на WPBGUG мийтъпа вчера, обещах да я кача някъде. На един от слайдовете има грешка – preg_match вместо preg_replace. Исках да я кача във вида, в който съм я представил.